Kategorie

Nowości

Mieszkanie inwestycyjne Warszawa 7%
netto: 469 006,00 zł
(brutto: 513 632,00 zł)
Apartament wakacyjny Wisła 8%

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Właściciel serwisu REinwestuj.pl jako usługodawca szanuje Państwa prawo do prywatności i dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności oraz zabezpieczenia udostępnionych danych osobowych („dane osobowe”)

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu REinwestuj.pl jest Gaudi Polska Marcin Wysocki, ul. Kubackiego 30, 62 002 Suchy Las.

Niniejsza Polityka Prywatności, w tym przetwarzanie danych osobowych opiera się na przepisach prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu:

a/ zapewnianie obsługi Użytkowników, w tym dostosowywanie, wyszukiwanie i przesyłanie szczegółowych ofert dla Użytkowników;

b/ kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa, dozwolonymi i zoptymalizowanymi działaniami ofertowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

c/ realizację umów w ramach pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i to wyłącznie w zakresie niezbędnych danych uzyskanych w związku z wolą poznania szczegółów oferty i docelowo zawarcia przedmiotowych umów.

Właściciel serwisu REinwestuj.pl przetwarza i przechowuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów.

 

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo dostępu do danych

Administrator danych osobowych zapewnia poufność powierzanych danych i oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Operator serwisu REinwestuj.pl zapewnia, że bazy danych serwisu są odpowiednio i racjonalnie zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych, stosując odpowiednie środki techniczne   i organizacyjne. Operator odpowie na wszelkie zapytania  dotyczące aspektów bezpieczeństwa i ochrony zgromadzonych danych osobowych pod adresem mailowym biuro@reinwestuj.pl

 

Prawo do dostępu, weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przez Użytkowników

Użytkownik przekazujący swoje dane poprzez wypełnienie dostępnego w serwisie REinwestuj.pl formularza, ma prawo do:

a/dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację,

b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem biuro@reinwestuj.pl